zs9kvetna.cz

ZŠ a MŠ 9. května, Sezimovo Ústí

Školní družina

Kontakt

Andrea Klocová, DiS.

andrea.klocova@zs9kvetna.cz

- - -

Renáta Lopotová

renata.lopotova@zs9kvetna.cz

- - -

Stanislava Rybníčková

stanislava.rybnickova@zs9kvetna.cz

- - -

Milena Zrůstová

milena.zrustova@zs9kvetna.cz

- - -

Základní informace

Provoz školní družiny

Školní družina je určena pro žáky 1. až 5. třídy.

Ráno: 6:00 až 7:45

Odpoledne: 11:45 až 16:30

Dokumenty

Veškeré potřebné informace o platbách,

provozu, vyzvedávání a dalších pravidlech

naleznete v přihlášce do školní družiny.

Přihlášku, zápisový lístek

a další dokumenty naleznete

v následujícím odkazu.

Školné

Školné platí každý žák školní družiny 150 Kč za měsíc.

Aktivity

Ve školní družině dětem nabízíme pestré využití volného času s různorodými aktivitami. Respektujeme a podporujeme přirozený zájem dětí si hrát, k čemuž je školní družina dobře vybavena. Respektuje potřebu dětí trávit čas i pobytem venku, kde se otevírá prostor pro pohybové hry, sportovní činnosti a relaxaci. 

Školní družina pořádá letní družinový tábor s tématickým programem.